ramahealthy

ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมอง

ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมอง

ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมอง

การดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักมีผลทั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อสุขภาพสมอง ทั้งด้านความจำ ความคิด ความเข้าใจ การใช้เหตุผล พฤติกรรมที่แสดงออก การเคลื่อนไหว บุคลิกภาพ อารมณ์ อาการสมองเสื่อมมีรายงานว่าเป็นผลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเวลานานถึง 9-24%* ขึ้นอยู่กับระยะเวลา ปริมาณ และประเภทของแอลกอฮอล์- ที่มีเครื่องดื่ม เช่น รูปแบบการดื่ม ระยะเว้นจากการดื่มสุรา

 

ปริมาณแอลกอฮอล์ที่คุณสามารถดื่มได้โดยไม่ทำลายสมองคือไม่เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ โดยไม่เกิน 14 แก้วมาตรฐาน (เบียร์ 7 ลิตรหรือเบียร์ 4 ขวด เบียร์ 1 ไพน์เทียบเท่ากับแอลกอฮอล์ 8 กรัม) ต่อสัปดาห์สำหรับผู้หญิงและ 21 เครื่องดื่มมาตรฐานสำหรับผู้ชาย

 

ผลของแอลกอฮอล์ต่อสมอง

แอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปหลังจากดูดซึม สามารถซึมผ่านเส้นเลือดและทำลายเซลล์สมองโดยตรง ย่อยสลายการกำจัดของเสียในเซลล์สมอง ผลิตสารสื่อประสาทได้น้อยลง สมองถูกทำลายและสมองฝ่อตายก่อนวัยอันควร รวมทั้งเซลล์สมองที่ช่วยในการทำงานถูกทำลาย นอกจากนี้ แอลกอฮอล์ยังไปขัดขวางการดูดซึมและการใช้ประโยชน์ของวิตามินบี 1 ทำให้เกิดการขาดวิตามินบี 1 ซึ่งถ้าพบร่วมกับการขาดสารอาหารในแอลกอฮอล์- ผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าจะทำลายสมองเร็วขึ้น

 

ความเสียหายของสมองที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

อาการเฉียบพลัน: สูญเสียการควบคุมตนเอง สูญเสียความจำระยะสั้นในการคิด การใช้เหตุผล การควบคุมการเคลื่อนไหวและการทรงตัวไม่ดี หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากจะทำให้กดการหายใจ ระดับการรับรู้สามารถลดลงได้

อาการระยะยาว: บุคลิกภาพและอารมณ์แปรปรวน ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ นำไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความจำเสื่อม มีปัญหาด้านการเรียนรู้และความจำ รวมทั้งต้องเติมความจำด้วยข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์จะมีผลต่อของผู้หญิงมากกว่าเนื่องจากความแตกต่างในหลายปัจจัย เช่น ปัจจัยเกี่ยวกับฮอร์โมนเพศ น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย

 

นอกจากแอลกอฮอล์จะส่งผลต่อสมองและระบบประสาทส่วนกลางแล้ว ยังส่งผลต่อส่วนอื่น ๆ ของระบบประสาท ได้แก่

-เส้นประสาทสั่งการ มีผลให้แขนขาอ่อนแรง

-เส้นประสาทรับความรู้สึกทำให้ผู้ป่วยมีอาการชา เหมือนเข็มทิ่มปลายมือปลายเท้า โงนเงน ควบคุมการทรงตัวลำบาก

-เส้นประสาทอัตโนมัติช่วยให้ควบคุมแรงกดระหว่างการจัดตำแหน่ง หัวใจเต้นผิดปกติ การหลั่งเหงื่อ น้ำลาย ทางเดินอาหารผิดปกติ ทำให้คลื่นไส้ อาเจียน และท้องเสีย

 

การตรวจคัดกรองความเสียหายของสมองที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

แพทย์จะซักถามเกี่ยวกับประวัติการดื่มแอลกอฮอล์ ประเภท ปริมาณ รูปแบบการดื่ม รวมถึงภาวะพิการแต่กำเนิดอื่น ๆ ร่วมกับการตรวจร่างกายเพื่อประเมินการทำงานของเส้นประสาทและกล้ามเนื้อ ปฏิกิริยาตอบสนอง การทรงตัว รวมถึงระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ความดันโลหิต การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย การเต้นของหัวใจ ความจำของผู้ป่วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม เช่น ระดับโปรตีนอัลบูมิน ค่าตับ ค่าการทำงานระดับวิตามินบี ระดับน้ำตาล และไขมันในเลือดรวมถึงการถ่ายภาพสมอง แล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อประเมินระดับความเสียหายที่เกิดขึ้น

 

บางครั้งผู้ป่วยที่สมองถูกทำลายจากแอลกอฮอล์ มักได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอาการของโรคอัลไซเมอร์ แต่ความเสียหายของสมองที่เกิดจากแอลกอฮอล์เป็นภาวะที่รักษาได้และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มเติม การตรวจเพิ่มเติมที่เหมาะสมจะช่วยในการวินิจฉัยที่ถูกต้องและรวดเร็ว

 

การรักษาความเสียหายของสมองที่เกี่ยวข้องกับแอลกอฮอล์

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการหยุดดื่มแอลกอฮอล์ เป็นการลดปริมาณสารพิษที่ทำลายเซลล์สมองโดยตรง ทำให้เซลล์สมองสร้างใหม่ได้การรักษาการขาดวิตามินบี 1 ด้วยการให้วิตามินบี 1 ทางหลอดเลือดดำซึ่งจะให้การตอบสนองที่ดีหากความเสียหายของสมองไม่รุนแรงสมองส่วนที่ไม่ถูกทำลายสามารถสร้างใหม่ได้ดี รวมถึงรักษาโรคแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นร่วมกัน เช่น ภาวะขาดสารอาหาร น้ำตาล และไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

 

การฉีดวิตามินบี 1 ปริมาณมากเป็นเวลา 5-7 วันจะได้ผลดีที่สุดในผู้ที่มีสมองถูกทำลายจากการขาดวิตามินบี 1

 

หากดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากแล้วมีอาการผิดปกติของร่างกายดังกล่าวข้างต้น แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ ตรวจและรักษาอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดี

ติดดตามเรื่องสุขภาพได้ที่ : เคล็ดลับสุขภาพดี

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : ramahealthy

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ