ramahealthy

อุปกรณ์พยุงตัวผู้ป่วย

อุปกรณ์พยุงตัวผู้ป่วย

อุปกรณ์ราวพยุงตัวผู้ป่วย

รู้จักความสำคัญของการสนับสนุนผู้ป่วยใช้หัดเดิน ผู้ป่วยหรือผู้ที่ฟื้นจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน ในปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์ช่วยเหลือ ผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเดินในรูปแบบต่าง ๆ จุดประสงค์หลักคือการฝึกให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้ด้วยตนเอง ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันและมีแรงเดินได้อีกครั้ง นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของราวพยุงตัวผู้ป่วย การสนับสนุนผู้ป่วยและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับเดินและฝึกการลงน้ำหนักที่ข้อเข่าและเท้า 

 

สำหรับผู้ป่วยที่กล้ามเนื้อขาอ่อนแรงหรือเกร็ง ราวพยุงยังสามารถใช้เพื่อตรึงและพยุงเพื่อเพิ่มความมั่นคงขณะฝึกเดิน ใช้เป็นตัวช่วยในการเริ่มหัดเดิน สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นคืนความสามารถในการเดิน รวมถึงผู้ที่มีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรงเนื่องจากกระดูกขาหัก ต้องใส่เฝือกเพื่อพักขาเป็นระยะเวลาหนึ่ง ราวจับสามารถใช้พยุงตัวผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต (SCI หรืออัมพาตขา) ที่มักมีปัญหากล้ามเนื้อขาอ่อนแรง ดังนั้น หากนักกายภาพบำบัดกลับมาเดินต่อ นอกจากนี้ เรียนรู้ที่จะฝึกใช้อุปกรณ์ประกอบฉากในการพยุงตัวผู้ป่วยอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้ป่วยเดินได้อย่างคล่องตัว ปลอดภัยกว่า ใช้อุปกรณ์ประกอบฉากเพื่อสนับสนุนการฝึกผู้ป่วย การใช้ราวพยุงตัวผู้ป่วยจะช่วยพยุงลำตัว เข่า ข้อเท้า ขณะยืนและเดิน ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ไม้ค้ำช่วยตามความเหมาะสม หลังจากฝึกเดินและยืนแล้ว ให้ประคองผู้ป่วยด้วยไม้ค้ำยันจนคุ้นเคย ผมจะฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ขั้นตอนเพื่อให้ผู้ป่วยเดินได้อย่างมั่นคงและมั่นใจ มีดังนี้ 

 

เมื่อผู้ป่วยหัดยืนและเดินบนราวบันไดจนทรงตัวดีแล้ว นี่คือเวลาที่คุณต้องเริ่มฝึกการเคลื่อนไหว เดินโดยไม่มีสิ่งพยุง ผู้ป่วยที่ขาไม่ดีหรือขายังอ่อนแรงอาจต้องใส่เฝือกเข่าเป็นตัวช่วย เมื่อเลือกอุปกรณ์พยุงผู้ป่วยที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยในขณะนั้น เช่น อุปกรณ์กันตก สนับเข่า พยุงหลังส่วนล่าง หลังส่วนบน และอื่น ๆ ผู้ป่วยประเภทใดที่ต้องการราวพยุง? ผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บที่ขา (เช่น ใส่เฝือก) เมื่อถอดเฝือกออกข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้ง 2 ข้าง ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ต้องรักษาร่างกายและกล้ามเนื้อโดยใช้ไม้พยุงเป็นอุปกรณ์ช่วยฝึกการยืนและเดินให้เป็นปกติอีกครั้ง 

 

ภายใต้การดูแลของแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดมืออาชีพ ผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงทำให้เดินลำบาก เป็นกลุ่มที่ต้องใช้ราวพยุงเพื่อช่วยควบคุมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะขาและเข่าอยู่เสมอ สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก การทำกายภาพบำบัดและการใช้ราวพยุงมีความสำคัญมาก เพื่อช่วยให้กลับมาเดินได้ตามปกติ ถือว่าเป็นกลุ่มที่ต้องฝึกเดินและยืนอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้อาการแย่ลงจนถึงขั้นเดินไม่ได้ 

ติดดตามเรื่องสุขภาพได้ที่ : เครื่องมือแพทย์

 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : ramahealthy

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ