ramahealthy

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นกลุ่มของโรคที่มีลักษณะเฉพาะโดยทางเดินหายใจตีบ ซึ่งจะแคบลงเมื่อโรคดำเนินไป มักรวมถึงโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังและภาวะอวัยวะ ส่งผลให้การหายใจเพื่อการแลกเปลี่ยนออกซิเจนทำได้ไม่ดี

ปอดอุดกั้นเรื้อรังเป็นโรคที่รักษาไม่หาย คนป่วยต้องอยู่กับโรคเรื้อรังเพราะอาการของโรคส่งผลต่อร่างกาย จิตใจ สังคมและเศรษฐกิจ

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

  • สูบบุหรี่หนัก
  • การติดเชื้อทางเดินหายใจ
  • การสูดดมควันหรือฝุ่นละอองเข้าไปในปอดเป็นเวลานาน
  • กรรมพันธุ์
  • อายุที่มากขึ้นอาจส่งผลต่อการเสื่อมสภาพของหลอดลม
  • สาเหตุอื่นๆ เช่น หลอดลมโตผิดปกติ หรือได้รับสารพิษในมดลูก เป็นต้น

อาการ

ผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังมักมีอาการหายใจถี่ซึ่งขัดขวางกิจกรรมประจำวัน แม้จะใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อย แต่คนป่วยก็เหนื่อย การออกกำลังกายจะถูกจำกัดในคนป่วยที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังขั้นรุนแรง และส่งผลต่อสมรรถภาพทางเพศและความใคร่ลดลง

การแสดงอาการและลักษณะโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

ช่วงแรกคนป่วยมักไม่มีอาการใดๆ เมื่อตัวโรคเป็นมากขึ้นจะเริ่มมีอาการเหนื่อยง่าย เหนื่อยเวลาออกแรง จำกัดการทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน บางรายอาจมีอาการไอเรื้อรัง ไอมีเสมหะโดยเฉพาะในช่วงเช้า คนป่วยบางรายอาจมีอาการแน่นหน้าอก หรือหายใจเสียงดังหวีด อาการมักจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หากอาการรุนแรงมากก็จะทำให้คนป่วยมีอาการเหนื่อยแม้ไม่ได้ทำกิจกรรมใดๆ ในบางรายอาจมีการกำเริบเฉียบพลัน ทำให้มีอาการเหนื่อยมากขึ้น ต้องนอนพักรักษาที่โรงพยาบาล และหากเป็นมากจนระบบหายใจล้มเหลวก็จะได้รับการใส่เครื่องช่วยหายใจ

การรักษาและการดูแล

และปัจจุบันยังไม่มีวิธีใด ที่จะรักษา โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังได้เป็นอย่างดี การรักษาจึงเป็นเพียงการบรรเทาอาการเจ็บป่วยจากโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไม่ให้คนป่วยทรมาณเพียงเท่านั้น โดยมีจุดมุ่งหมายของการรักษาโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ดังนี้

  1. ลดอาการเจ็บปวดของโรคให้ลดน้อยลง เช่น การให้ยาขยายหลอดลม การให้ออกซิเจน เมื่อมีอาการหอบเหนื่อยหายใจลำบาก คนป่วยจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนในขนาดที่พอเหมาะ ภายใต้การดูแลของแพทย์
  2. ป้องกันการเติบโตของโรค โดยเฉพาะกิจกรรมที่นำมายังการเป็นโรค เช่น การสูบบุหรี่ การติดเชื้อ การปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง เป็นต้น
  3. ช่วยให้คนป่วยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น การรักษาจึงเป็นการประคับประคองแก้ไขตามสภาพที่เกิดขึ้น รวมถึงการมีส่วนรวมของครอบครัวในการส่งเสริมให้คนป่วยมีกำลังใจ และคนป่วยสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพและสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด

การวินิจฉัยโรคอาศัยองค์ประกอบหลายอย่าง ได้แก่ ประวัติการสัมผัสปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการสูบบุหรี่หรือรับฝุ่นควันมาเป็นเวลานาน ร่วมกับมีอาการเหนื่อยหรือไอเรื้อรัง การตรวจร่างกาย ภาพรังสีทรวงอก และการตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อยืนยันว่ามีการตีบแคบหรือมีการอุดกั้นของหลอดลม ในคนป่วยบางรายอาจไม่พบความผิดปกติจากการตรวจร่างกายหรือจากภาพรังสีทรวงอกได้

ติดตามข้อมูลได้ที่ : โรคต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ramahealthy

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ