ramahealthy

โรคเมอร์ส

มีอาการไอหอบ หายใจลำบาก ในรายที่อาการรุนแรงพบว่าผู้ป่วยจะมีอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วภายใน 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ ผู้ป่วยอาจมีลักษณะของกลุ่มอาการในระบบทางเดินหายใจล้มเหลวเฉียบพลันอย่าง รุนแรง คือมีอาการหอบเหนื่อยตามความรุนแรงของภาวะขาดออกซิเจน แนวทางการรักษา เนื่องด้วยโรคนี้เป็นโรคอุบัติใหม่ ทำให้ข้อมูลการใช้ยาต้านไวรัสค่อนข้างจำกัด และยังไม่มียาต้านไวรัสจำเพาะต่อเชื้อนี้ในการรักษา จึงทำได้เพียงให้การรักษาตามอาการและการรักษาแบบประคับประคอง จนกว่าการอักเสบในระบบทางเดินหายใจจะลดน้อยลงจนหายเป็นปกติดี สำหรับการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ ถือว่ามีความสำคัญมากที่สุด เพราะเรายังไม่มียาที่ใช้ทำลายเชื้อนี้ได้ ดังนั้น เมื่อมีอาการไข้สูง ไอ หอบ หายใจเร็ว ก็ควรให้ผู้ป่วยสวมผ้าปิดปาก-จมูก และมาพบแพทย์พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่หากมีประวัติเดินทางไปประเทศที่มีการระบาด

กรณีที่มีรายงานข่าวในประเทศจีนว่า พบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสจำนวน 44 ราย จากเมืองอู่ฮั่น และมีรายงานผู้เสียชีวิตรายแรกแล้วนั้น ในขั้นต้นอยู่ระหว่างการสันนิษฐานว่าเป็นเชื้อในกลุ่มเดียวกับโรคซาร์ส เภเลยมาสรุปก่อนเพื่อเตือนไม่ให้ตะหนก #โรคซาร์สคือโรคอะไร? #ซาร์ส หรือ #SARS ย่อมาจาก Severe acute respiratory distress syndrome หรือบางคนอาจเรียกโรคนี้ว่า โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง, โรคปอดอักเสบผิดแบบฉบับ, ปอดอักเสบนอกแบบ, ไข้หวัดมรณะ, ไข้ไวรัสมรณะ หรือ ปอดบวมมรณะ คือ โรคติดต่อร้ายแรงที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดใหม่ โดยผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการทางระบบหายใจ ซึ่งอาจรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้สูง #โรคซาร์สมาจากไหน?

การดูแลรักษาตัวเราให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ หากท่านหรือบุคคลในครอบครัวเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสขนิดนี้ โปรดเก็บตัวอยู่ภายในบ้าน 14 วัน หลีกเลี่ยงการคลุกคลี หรือสัมผัสใกล้ชิดบุคคลในครอบครัว และควรรักษาความสะอาด โดยล้างมือด้วยสบู่ หรือใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดทำความสะอาด (หากท่านมีอาการเจ็บป่วย ให้รีบพบแพทย์โดยเร็ว และแจ้งให้แพทย์ทราบถึงประวัติการเดินทางด้วย) โควิดระบาดครั้งนี้ทำให้ใครหลายคนนึกถึงโรคหนึ่งที่เคยระบาดหนักมาแล้วเมื่อ 20 ปีก่อน โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกันและมีจุดเริ่มต้น ที่ประเทศจีนเหมือนกัน นั่นคือโรคซาร์ส โรคซาร์สเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส SARS Coronavirus (SARS CoV) เปรียบได้กับไวรัสตัวพี่ของโคโรนา ส่วนโควิดเป็นไวนัสตัวน้องที่ชื่อว่า SAR CoV-2 ชื่อ SARS ย่อมาจาก Severe Acute Respiratory Syndrome ผู้ได้รับเชื้อไวรัส SARS CoV จะมีอาการรุนแรงและเชื้อลุกลามเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็ว สามารถเข้าไปทำลายระบบทางเดินหายใจและทำให้ปอดบวมได้ในเวลาเพียงไม่ถึง 10 วัน นอกจากนี้เชื้อไวรัส SARS_CoV ยังเข้าไปสู่ระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วย หากยังจำกันได้การระบาดของโรคซาร์สมีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก อาการของซาร์สเร็วและรุนแรงจนตั้งรับไม่ทัน

ผู้ป่วยโรคซาร์สอาการวันแรกจะเหมือนคนเป็นหวัด มีอาการครั่นเนื้อ ครั่นตัว ไข้ขึ้นสูง หลังจากนั้นไม่กี่วันจะมีอาการรุนแรงอย่างเฉียบพลัน เจ็บคอมาก และไอหนัก หายใจลำบากขึ้นเนื่องจากปอดเริ่มติดเชื้อ ปอดเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เชื้อไวรัสจู่โจมและเข้าไปฝังตัวอยู่ในเซลล์ปอด เชื้อไวรัสมีการแบ่งตัวอย่างรวดเร็วและทำลายเซลล์ เกิดอาการปอดบวม เท่านั้นยังไม่พอเชื้อไวรัส SARS CoV ยังเข้าไปสู่ระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดอาการเบื่ออาหาร ท้องเสีย และเข้าไปสู่ไต ผู้ป่วยจะซูบซีด อาการทรุดลงไปอีก เชื้อไวรัสที่เข้าสู่เส้นเลือดจะทำให้เลือดขาดออกซิเจน อาจถึงแก่ชีวิตถ้ารักษาไม่ทันการระบาดของซาร์สน่ากลัวไม่แพ้โควิด เชื้อไวรัส SARS CoV สามารถแพร่กระจายโดย การสัมผัสผู้ป่วยและใช้สิ่งของร่วมกัน การได้รับฝอยละอองที่มีสารคัดหลั่งของผู้ป่วย ทั้งสองทางนี้ทำให้คนเราต้องระมัดระวังตัวด้วยการรักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ และสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ วิธีรักษาโรคซาร์ส จากวิกฤตโรคซาร์สระบาดครั้งนั้น การรักษาผู้ป่วยไม่ถือว่าได้ผล 100% สำหรับผู้ป่วยทุกราย เฉพาะคนที่มีร่างกายแข็งแรงและมีภูมิต้านทานสูงเท่านั้นที่รักษาหายและฟื้นตัวเร็ว ด้วยการใช้ยารักษาตามอาการต่อไปนี้ไปจนค่อย ๆ ดีขึ้น ฆ่าเชื้อไวรัสด้วยยาปฏิชีวนะ, ยา Ribavirin และยา Oseltamivir ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดเพื่อสกัดกั้นการลุกลามเข้าสู่ปอด ผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อและแพร่กระจายไปในระบบทางเดินหายใจจนกระทั่งปอดอักเสบ แพทย์จะใช้ยาสเตียรอยด์เพื่อรักษาอาการโดยส่วนใหญ่แล้วเมื่อเชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกายจะแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและอาจทำให้ออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วยลดลง จำเป็นจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ผู้ป่วยจะต้องเข้ารับการรักษาภายในห้องความดันลบ ถูกแยกตัวออกจาผู้ป่วยอื่น ๆ เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไป

ส่วนผู้ป่วยบางรายที่ร่างกายไม่แข็งแรง เช่น ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงเกิดขึ้น ในผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจ โรคตับ โรคเบาหวาน ยากที่จะฟื้นตัว และบางรายก็ไม่สามารถรักษาหายได้จนกระทั่งเสียชีวิตจากการเป็นโรคปอดบวมตามมา จึงขอย้ำอีกครั้งไม่ว่าโลกของเราจะต้องเผชิญกับไวรัสชนิดใดและมีความร้ายแรงมากหรือน้อยก็ตาม การป้องกันเชื้อโรคด้วยวิธีรักษาสุขอนามัย รักษาระยะห่าง ล้างมือบ่อย ๆ ชำระล้างร่างกายให้สะอาด และสวมหน้ากากอนามัย จึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ระบาดวิทยา : สถานการณ์ทั่วโลก : โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือที่รู้จักกันในชื่อ โรคซาร์ส ; SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome) เกิดการระบาดครั้งแรกในมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนประมาณปลายปี พ.ศ. 2545 โดยพบผู้ป่วยปอดบวม ซึ่งไม่ตอบสนองต่อยาปฏิชีวนะ ต่อมาเกิดการระบาดของโรคปอดบวมในเวียดนาม ฮ่องกง สิงคโปร์ แคนาดา จากการสอบสวนทางระบาดวิทยาสามารถเชื่อมโยงได้ว่า มาจากแพทย์ท่านหนึ่งที่ดูแลรักษาผู้ป่วยในมณฑลกวางตุ้ง ได้เดินทางมาฮ่องกง ขณะมีอาการไข้ และเข้าพักที่โรงแรมก่อนจะถูกนำส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตต่อมา ปรากฏว่าคนในโรงแรมหลายคนติดเชื้อ และนำเชื้อกลับไปยังประเทศของตนหรือเมืองที่ตนเดินทางต่อไป ัตราป่วยตายร้อยละ 9. 6สถานการณ์โรคในประเทศไทย แพทย์ชาวอิตาลีที่ไปสอบสวนโรคดังกล่าวที่กรุงฮานอยแล้วมีอาการป่วย ในขณะที่กำลังเดินทางมาประเทศไทย ไม่พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มแพทย์พยาบาล ที่ทำการดูแลรักษาพยาบาล และยังไม่พบการแพร่ระบาดในชุมชน อาการของโรค : ครั่นเนื้อ ครั่นตัว ปวดกล้ามเนื้อและไข้ต่อมาเกิดอาการของระบบทางเดินหายใจอย่างรวดเร็วซึ่งมีทั้งไอและหายใจลำบาก อาจจะมีอาการท้องเสียร่วมด้วย อาการอาจจะทรุดลงหลายวันสอดคล้องกับที่ไวรัสในเลือดขึ้นสูงหลังจากแสดงอาการได้ 10 วัน

การวินิจฉัยโรค : อาศัยทั้งลักษณะอาการทางคลินิกและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการร่วมกัน ตัวอย่างระบบทางเดินหายใจที่ใช้ในการตรวจ ได้แก่ ตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal aspiration) และอุจจาระซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในการตรวจเชื้อไวรัส โดยตรวจหาneucleic acid ด้วยวิธี RT-PCR หรือ วิธีแยกเชื้อไวรัสในช่วงสัปดาห์แรก หรือสัปดาห์ที่สองของการป่วย ระหว่างการเกิดการระบาดของโรคซาร์ส ความไวของวิธี RT-PCRจะอยู่ประมาณร้อยละ 70 ในตัวอย่างที่เก็บช่วงวันแรกๆของการป่วย วิธี PCR ที่ยืนยันให้ผลบวก สำหรับโรคซาร์สต้องใช้ตัวอย่างอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง เช่น ตัวอย่างจากคอหอยและอุจจาระ หรือเก็บตัวอย่างเดียวกัน ในช่วงที่ป่วย 2 วัน หรือมากกว่า 2 วัน เช่น เก็บตัวอย่างจากคอหอยทดสอบ 2 ครั้ง หรือมากกว่า หรือทดสอบด้วยวิธีที่แตกต่างกัน 2 วิธี หรือ การทดสอบด้วยวิธี PCR ซํ้า โดยใช้ตัวอย่างสกัดใหม่จากตัวอย่างที่เก็บมาในการทดสอบแต่ละครั้ง ตัวอย่างนํ้าเหลืองในช่วง ระยะเฉียบพลัน หรือระยะฟื้นตัวจากการป่วยควรเก็บห่างกันอย่างน้อย 8 วันสำหรับการตรวจทางนํ้าเหลืองวิทยา เช่น การตรวจด้วยวิธี IFA, ELIZA, Western blots และ neutralization tests ELIZA, IFA ต้องมี acute serum เป็นลบ แล้วมี convalescent serum เป็นบวก หรือเพิ่ม 4 เท่า หรือมากกว่าการมี antibody rise การแยกเชื้อไวรัส สามารถทำการเพาะเชื้อจากตัวอย่างใดๆ ก็ได้ รวมทั้งการยืนยันผลจาก PCR การรักษา : เมื่อรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลการสั่งยารักษา ให้สั่งยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อ community-acquired pneumonia จนกว่าจะวินิจฉัย แยกโรค Acute Respiratory Distress Syndrome: ARDS ได้ การใช้ยาไรบาวิริน (Ribavirin) ตัวเดียวหรือใช้ร่วมกับสเตียรอยด์ ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพที่ชัดเจน แต่พบว่ามีผลข้างเคียงมาก จึงเสนอให้มีการร่วมมือกันจากหลายหน่วยงานเพื่อทดสอบยาตัวนี้ ตลอดจนการหาวิธีอื่นในการรักษาโรคนี้

ทั้งนี้เมื่อผู้ป่วยมีอาการปอดบวม หรือระบบทางเดินหายใจล้มเหลว ซึ่งจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจประกอบกับการดูแลด้านอื่น ๆ ผู้ป่วยบางรายมีภาวะอวัยวะล้มเหลวโดยเฉพาะไตวาย หรือมีภาวะช็อกจากการติดเชื้อ สํา หรับผู้ที่มีโรคประจําตัว ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน มะเร็งและโรคปอดเรื้อรัง อาการป่วยจะรุนแรงกลัวทีเดียวเพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มีวัคซีนรักษาโรคไวรัสเมอร์ส จึงทำได้เพียงรักษาตามอาการเท่านั้น และเนื่องจากยังไม่มียารักษา จึงทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตถึงร้อยละ 40 ต่างจากโรคซาร์สที่แม้จะแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสเมอร์ส แต่อัตราการเสียชีวิตมีเพียงร้อยละ 9. 6 เท่านั้น เรื่องนี้จึงทำให้วงการแพทย์เป็นกังวลกันมากกับการลุกลามของไวรัสเมอร์สครั้งนี้ หากต้องสงสัยป่วยไวรัสเมอร์ส ต้องทำอย่างไร? หากใคร มีประวัติเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด แล้วมีอาการไอ เป็นหวัด ให้ใส่หน้ากากอนามัย และพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางไปต่างประเทศด้วย แต่ถ้าผู้ป่วยมีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ไตวาย โรคปอดเรื้อรัง และภูมิต้านทานโรคต่ำ ให้รีบไปพบแพทย์ทันที ไม่ต้องรอถึง 2 วัน เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงกว่า

   อาการที่สามารถพบได้โดยทั่วไปได้แก่ มีไข้, ไอ และหายใจลำบาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร รวมถึงท้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น อาการปอดบวมและไตวาย อัตราการเสียชีวิต 3-4 รายในผู้ป่วย 10 ราย โดยโคโรน่าไวรัส จะทำให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้น ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง และผู้ป่วยเบาหวาน อะไรคืออาการของโรคเมอร์ส? อาการที่สามารถพบได้โดยทั่วไปได้แก่ มีไข้, ไอ และหายใจลำบาก ผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการทางระบบทางเดินอาหาร รวมถึงท้องเสีย คลื่นไส้ และอาเจียน ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการแทรกซ้อนตามมา เช่น อาการปอดบวมและไตวาย อัตราการเสียชีวิต 3-4 รายในผู้ป่วย 10 ราย โดยโคโรน่าไวรัส จะทำให้อาการของผู้ป่วยรุนแรงมากขึ้น ในผู้ป่วยสูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำเช่น ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้ป่วยโรคปอดเรื้อรัง และผู้ป่วยเบาหวานมีรายงานว่าโรคเมอร์สนั้นพบได้ทั่วโลก แต่พบในแถบคาบสมุทรอาหรับเป็นหลัก โดยเฉพาะประเทศซาอุดิอาระเบีย ส่วนรายงานที่โรคเมอร์สพบที่บริเวณอื่นนั่น เชื่อว่าน่าจะเป็นการได้รับเชื้อจากแถบตะวันออกกลางและเดินทางออกนอกประเทศเหล่านี้ จนไปแสดงอาการที่อื่นๆ  ไวรัสเมอร์ส เกิดมาจากอะไรโคโรน่าไวรัส สามารถพบได้ในสัตว์ และติดต่อมายังมนุษย์ ต้นกำเนิดของไวรัสนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่นอน แต่เชื่อกันว่ามาจากค้างคาว และต่อมาจึงติดต่อมายังอูฐ  ไวรัสโคโรน่าติดต่อได้อย่างไร ปัจจุบันยังไม่ทราบว่าไวรัสโคโรน่าเข้าสู่คนได้อย่างไร แต่สัตว์ประเภทอูฐ ดูเหมือนว่าจะเป็นสาเหตุหลักของเชื้อไวรัสและเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อในมนุษย์  การติดต่อจากคนสู่คนนั้นไม่ง่ายนัก เว้นเสียแต่มีการใกล้ชิดกันมากๆ เช่นคนในครอบครัวที่อยู่ร่วมกัน ผู้ป่วยหรือบุคคลากรทางการแพทย์ที่ไม่ได้ป้องกันการสัมผัสเชื้อ  มีการรักษาโรคเมอร์สหรือไม่ ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยาที่ใช้ในการรักษาโดยเฉพาะ ทำได้เพียงบรรเทาอาการเท่านั้น ใครเป็นผู้มีปัจจัยเสี่ยง นักเดินทางที่เพิ่งกลับมาจากแถบคาบสมุทรอาหรับ ผู้ใกล้ชิดนักเดินทางที่กลับมาจากแถบคาบสมุทรอาหรับ ผู้ที่ใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อเมอรร์ส บุคคลากรทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันการติดเชื้ออย่างเหมาะสม ผู้ที่สัมผัสกับอูฐ อะไรเป็นอาการที่แสดงว่ามีการดำเนินของโรคแล้วถ้าคุณตกอยู่ในความเสี่ยงข้างต้น และมีอาการไข้ มีอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หรือหายใจลำบาก คุณควรจะติดต่อบุคคลากรทางการแพทย์ โดยในขณะที่ติดเชื้อ ควรจำกัดการเดินทาง เช่น ทำงานหรือเรียนอยู่กับบ้าน หรือเลื่อนแผนการเดินทางต่างๆ ออกไป เพื่อลดโอการการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น  เราจะป้องกันตัวเองจากเมอร์สได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อทางเดินหายใจชนิดใด สามารถป้องกันตัวเองได้โดย ล้างมือด้วยสบู่นาน 20 วินาที และล้างด้วยน้ำสะอาด หรือใช้ผลิตภัณฑ์ชนิด แอลกอฮอล์ เจลแทนหากไม่มีสบู่หรือน้ำ  ปิดจมูกและปากโดยใช้กระดาษทิชชู่เมื่อไอหรือจาม และทิ้งกระดาษใช้แล้วลงถังขยะ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสดวงตา จมูก และปาก โดยเฉพาะเมื่อยังไม่ได้ล้างมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย เช่น การจูบ การใช้ช้อนร่วมกัน เป็นต้น ทำความสะอาดผื้นผิวที่สัมผัสบ่อยๆ เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได และของเล่น เป็นต้น

ติดตามข้อมูลได้ที่ : โรคต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพ

สามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่ : ramahealthy

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ